Nabożeństwa i msze św.

Msze Świę­te nie­dziel­ne: 8:15, 10:00, 11:30

Msze świę­te w tygo­dniu-zazwy­czaj: ran­na o godzi­nie 8:00, a wie­czor­na 17:00

Odpu­sty:

  • Naro­dze­nia NMP – nie­dzie­la po 8 września,
  • Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go — nie­dzie­la po 6 sierpnia.